top of page

Hà Dương Đức, Pháp

Chuyên gia về công nghệ 

Nhà sáng lập Offcience 

Hà Dương Đức là một chuyên gia về công nghệ sinh ra và lớn lên ở Pháp. Năm 2006, ông cùng với cộng sự là Dương Cao Phong đã thành lập Officience và sau đó trở thành một công ty Pháp-Việt tiên phong trong ngành Gia công phần mềm. Năm 2010, văn phòng đại diện của Officience tại Singapore được thành lập và tháng 7/2012, văn phòng Officience tại Paris chính thức hoạt động.  

OFFSHARING   – Offline Sharing là một chuỗi chương trình nổi bật do Officience thực hiện định kỳ. Chương trình là dịp để các bạn truyền tải năng lượng tích cực từ những câu chuyện đằng sau quá trình thực hiện và đâu là động lực để các bạn duy trì và phát triển sản phẩm của mình. Ngoài ra, Officience còn xây dựng một không gian làm việc chung mang tên Offyplex – gọi tắt là cộng đồng Offy. Đây là nơi mà nhiều tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân khởi nghiệp đều có thể tham gia để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. 

Hà Dương Đức.jpg
bottom of page