top of page

Antoine Cao, Pháp

Giám đốc Chương trình Tiếp cận Kỹ thuật số, Tổng cục Kỹ thuật số Liên bộ, Chính phủ Pháp

Từ năm 2011, Antoine Cao làm việc tại Văn phòng Thủ tướng (Pháp) tại Tổng cục Kỹ thuật số Liên Bộ (DINUM).

Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hệ thống thông tin và truyền thông, trong đó có 11 năm làm việc tại Bộ Ngân sách, Tài khoản công và Dịch vụ dân sự (Pháp).

Ông tốt nghiệp Đại học Paris Saclay với bằng tiến sĩ về điện tử, xử lý thông tin và tự động hóa (1981).

Theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 29 tháng 12 năm 2023, ông được phong tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, cấp bậc Hiệp sĩ.

antoine.jpg
bottom of page