fintech

Việt Nam và Úc thúc đẩy cơ hội hợp tác fintech

Việt Nam đang chứng kiến ​​sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng của thị trường Fintech. Thấy được thời cơ này, Úc muốn thúc đẩy hợp tác với ta trong lĩnh vực Fintech.

Chương trình hợp tác trong fintech với Úc

Fintech là viết tắt của Financial Technology – Công nghệ tài chính. Fintech cung cấp các dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ ngân hàng, thanh toán, quản lý tài chính, tiền tệ kỹ thuật số,…

fintech

Trung tâm Kinh doanh Asialink thuộc Đại học Melbourne của Úc vừa thông báo bắt đầu một chương trình phát triển năng lực mới, nhằm nâng cao nhận thức và định vị doanh nghiệp Úc tham gia vào lĩnh vực fintech của Việt Nam.

Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Asialink Business, Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên Úc (DISER), và Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade).

Chương trình sẽ bổ sung và hỗ trợ Chiến lược Tương tác Kinh tế Nâng cao giữa Úc và Việt Nam. Chiến lược này, dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2021, sẽ củng cố cam kết chung của Úc và Việt Nam đối với thương mại và đầu tư, tự do hóa và kết nối kinh tế, đồng thời giúp cả hai nước tận dụng các cơ hội thị trường mới nổi.

Tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này

Asialink Business nhấn mạnh rằng Việt Nam có tầng lớp trung lưu phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam ổn định trong COVID (2,9% vào năm 2020) và dân số trẻ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới.

COVID-19 mang đến nhiều hậu họa, đại dịch cũng đã thúc đẩy các dịch vụ kỹ thuật số. Vào năm 2020, nhiều người tiêu dùng chuyển sang thử các dịch vụ kỹ thuật số mới lần đầu tiên; chẳng hạn như healthtech (công nghệ y tế), edtech (công nghệ giáo dục) và fintech (công nghệ tài chính); giúp thúc đẩy tăng trưởng 29% trong nền kinh tế kỹ thuật số của đất nước.

Do đại dịch, người dân tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ

Theo trung tâm, nhu cầu của các ngân hàng Việt Nam về kỹ thuật và thương mại ngày càng tăng; trong đó nhiều ngân hàng đang tìm cách hợp tác với các doanh nghiệp fintech trong nước và quốc tế để cung cấp các giải pháp khách hàng sáng tạo. Các doanh nghiệp của Úc có thể có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu này.

Tuy nhiên, để tận dụng tốt nhất các cơ hội, các doanh nghiệp Úc cần có chiến lược tiếp cận.

Muốn tận dụng các cơ hội fintech của Việt Nam đòi hỏi phải có một chiến lược bài bản. Doanh nghiệp Úc cần đầu tư thời gian và nguồn lực để hiểu con người và doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời sẵn sàng cho việc bản địa hóa các sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

(Theo Vietnamplus)

Tin liên quan