‘Phát triển bền vững là yếu tố sống còn của doanh nghiệp’

Doanh nghiệp cần xem xét lại chiến lược và triển khai sản xuất, kinh doanh hướng đến phát triển bền vững sau Covid-19, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã đạt những thành tựu lớn trong những năm qua, tuy nhiên cùng với đó là sự thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, gia tăng ô nhiễm môi trường. Covid-19 xuất hiện từ cuối năm 2019 cũng tạo thêm thách thức với nền kinh tế xã hội toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Để vượt qua những thách thức này, mô hình phát triển kinh tế bền vững đang được xây dựng nhằm duy trì cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Việt Nam đã đưa 115 mục tiêu cụ thể vào Chương trình hành động quốc gia để thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững đã ký kết cùng Liên Hợp Quốc. Chính phủ đã lồng ghép tất cả những mục tiêu trên vào một trong các chiến lược phát triển kinh tế xã hội và các kế hoạch 5 năm được thông qua vào đầu năm 2021.

Đồng thời, những khuôn khổ về luật pháp được tăng cường nhằm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Chính phủ ủng hộ và làm việc chặt chẽ với Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam nhằm vận động các doanh nghiệp chủ động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, vừa chia sẻ những bước phát triển, những tấm gương tốt, ví dụ thương hiệu BlueScope từ Australia, để cùng nhau đạt mục tiêu.

Bà Phạm Chi Lan chia sẻ về vấn đề này tại hội thảo do NS BlueScope Việt Nam tổ chức cuối tháng 9.

Đọc bài phỏng vấn tại đây: https://vnexpress.net/phat-trien-ben-vung-la-yeu-to-song-con-cua-doanh-nghiep-4170952.html

Tin liên quan