Chào 2021: Mở lối tương lai

Khi năm mới 2021 bắt đầu, cũng là lúc đất nước bước vào chặng đường phát triển mới – chặng đường với rạng ngời tương lai ở phía trước.

Đó là chặng đường đã được vạch ra với mục tiêu rất rõ ràng: trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025 và là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Và xa hơn, là trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Chi tiết xem tại: https://baodautu.vn/chao-2021-mo-loi-tuong-lai-d135875.html

Tin liên quan