3 nước hợp tác kiểm toán nguồn nước sông Mê Kông

Cơ quan kiểm toán tối cao 3 nước Việt Nam, Myanmar và Thái Lan sáng 22/12 đã khởi động triển khai kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2020-2021.

Đây là cuộc họp trực tuyến, dưới sự chủ trì của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam – Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021.

Chi tiết xem tại: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/3-nuoc-hop-tac-kiem-toan-nguon-nuoc-luu-vuc-song-me-kong-699378.html

Tin liên quan