Thuế môi trường với nhiên liệu bay giảm 30%

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay đã thông qua nghị quyết giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết năm 2021.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/1/2021 đến hết 31/12/2021 là 2.100 đồng mỗi lít. Sau thời gian này, mức thuế trở lại 3.000 đồng.

Chi tiết xem tại: https://vnexpress.net/thue-moi-truong-voi-nhien-lieu-bay-giam-30-4204535.html

Tin liên quan