Xem thêm

 

  Mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng sẽ xét duyệt hồ sơ đăng ký thành viên của Ông/Bà và sẽ có phản hồi sớm nhất
  Danh xưng (*)
  Họ tên (*)
  Ngày sinh (*)
  Điện thoại (*)
  Email (*)
  Đơn vị công tác (*)
  Đất nước (*)
  Trang profile
  CV/Resume (PDF 2MB max)
  Lí do tham gia vào VGLN (*)

   VGLN ưu tiên hỗ trợ kết nối chuyên gia cho dự án mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam, hoặc cho các dự án xã hội phi lợi nhuận quan trọng.
   Danh xưng (*)
   Họ tên (*)
   Điện thoại (*)
   Email (*)
   Đơn vị công tác (*)
   Chức vụ (*)
   Lĩnh vực (*)
   Đất nước (*)
   Số lượng chuyên gia (*)
   Yêu cầu cụ thể (*)