Chúng tôi là ai


Mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Network – VGLN) là nơi quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân người Việt tài năng, có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, có chung mong muốn cống hiến cho đất nước và khát vọng đánh thức tiềm lực quốc gia, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Việt Nam, đưa giá trị Việt cạnh tranh toàn cầu. Mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng được thành lập và điều phối bởi Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global). Mạng lưới chính thức ra mắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2019 nhân sự kiện Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng (VGLF) lần đầu tiên tổ chức tại Paris, Cộng hòa Pháp, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Mục tiêu & Tầm nhìn


Tầm nhìn: Trở thành nền tảng kết nối, thiết lập và duy trì hệ thống mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, để từ đó triển khai các hoạt động nhằm đánh thức tiềm lực Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước.

Mục tiêu: Mạng lưới hoạt động xoay quanh ba trục chính: Kết nối (C – Connecting)Truyền cảm hứng (I – Inspiring)Kiến tạo (E – Empowering).

Các hoạt động chính bao gồm:

  • Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, buổi trao đổi chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tri thức và giá trị tích cực ra cộng đồng;
  • Tổ chức các chuyến thăm quan kết nối đầu tư vào Việt Nam;
  • Giới thiệu và kết nối chuyên gia, trí thức cho các dự án tại Việt Nam;
  • Tổ chức các chương trình cố vấn, việc làm và đào tạo cho những người trẻ tài năng tại Việt Nam;
  • Tham gia phát triển và triển khai các dự án tư vấn phát triển, hợp tác đầu tư và quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực.

Mạng lưới tổ chức các hoạt động xoay quanh ba trục chính C-I-E:


Cơ cấu tổ chức

Cơ quan điều phối

Tổ chức Khoa học và Chuyên gia
Việt Nam toàn cầu
Slider