nền kinh tế việt nam

Quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể đạt 500 tỷ USD khi hết năm

Việt Nam luôn được quốc tế đánh giá là một quốc gia đang khôi phục và phát triển kinh tế tốt, bất chấp diễn biến của dịch bệnh. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng này, nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt mốc 500 tỷ USD trong năm 2021.