Doanh nghiệp phải là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo TS Dương Hoa Xô, trong nông nghiệp công nghệ cao (CNC) nông dân là mô hình vệ tinh, doanh nghiệp đóng vai trò quyết định. TS Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM đưa ra nhận định trên tại hội thảo khoa học Ứng dụng CNC trong nông nghiệp, trong khuôn […]


Trung Quốc khởi động “mặt trời nhân tạo”

Trung Quốc lần đầu cung cấp thành công năng lượng cho lò phản ứng “mặt trời nhân tạo”, đánh dấu bước tiến trong lĩnh vực nghiên cứu điện hạt nhân. “Phát triển năng lượng tổng hợp hạt nhân không chỉ là cách giải quyết nhu cầu năng lượng của Trung Quốc mà còn có ý […]


Hạt nhân viễn thông trong chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là điều kiện cần thiết để tăng năng suất lao động, thoát bẫy thu nhập trung bình, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…