Hùng Trần, founder Got It: Để có người làm sản phẩm tốt thay vì gia công cần chú trọng kiến thức nền tảng

Got It là công ty cung cấp các dịch vụ chia sẻ kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Got It đang hợp tác với những công ty công nghệ hàng đầu để cùng cung cấp dịch vụ chia sẻ kiến thức cho người dùng toàn cầu.