ứng dụng amazon

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp tác với Amazon để đẩy mạnh xuất khẩu

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những cuộc trao đổi và làm việc với Amazon. Các chương trình được thảo luận sẽ giúp sản phẩm Việt Nam xuất hiện trên nền tảng thương mại điện tử toàn cầu này.

nền kinh tế việt nam

Quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể đạt 500 tỷ USD khi hết năm

Việt Nam luôn được quốc tế đánh giá là một quốc gia đang khôi phục và phát triển kinh tế tốt, bất chấp diễn biến của dịch bệnh. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng này, nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt mốc 500 tỷ USD trong năm 2021.