‘Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng’ vì một Việt Nam phát triển bền vững

Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) đồng chủ trì tổ chức “Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng” (Vietnam Global Leaders Forum – VGLF) trong hai ngày 30-31/3 tại Paris, Pháp.