cuộc họp

Thảo luận trực tuyến về việc thực hiện Dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai

Ngày 12/3/2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi thảo luận trực tuyến với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) để trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực […]


Phát động cuộc thi đổi mới sáng tạo Hack4Growth Season 2 – Unlimited

Hack4Growth là cuộc thi Đổi mới sáng tạo do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) thực hiện dưới sự bảo trợ của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Mục tiêu của cuộc thi là thúc đẩy văn hoá đổi mới sáng tạo […]