Tọa đàm: Bản sắc Việt Nam – Góc nhìn từ những cuộc chơi lớn

Bản sắc Việt Nam: Góc nhìn từ những cuộc chơi lớn  Thời gian: 16/1/2021, 8h00-10h00 (Giờ Paris) / 14h00-16h00 (Giờ Hà Nội)  Việt Nam trong năm 2020 đã đạt được các thành tựu nổi bật như ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế […]


‘Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng’ vì một Việt Nam phát triển bền vững

Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) đồng chủ trì tổ chức “Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng” (Vietnam Global Leaders Forum – VGLF) trong hai ngày 30-31/3 tại Paris, Pháp.