Tọa đàm: Bản sắc Việt Nam – Góc nhìn từ những cuộc chơi lớn

Bản sắc Việt Nam: Góc nhìn từ những cuộc chơi lớn  Thời gian: 16/1/2021, 8h00-10h00 (Giờ Paris) / 14h00-16h00 (Giờ Hà Nội)  Việt Nam trong năm 2020 đã đạt được các thành tựu nổi bật như ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế […]